DOKUMENTAZIOA

irakasgaien hautatzeko galdetegiak (2024-2025): ikasleen ikastetxeko emailarekin!!

BESTE IKASTETXEETATIK DATOZEN IKASLEEI ZUZENDUTAARAUTEGIAK ETA PROTOKOLOAK (IKASLEAK)

ESKAKIZUNAK ETA BAIMENAK (IKASLEAK)

DOKUMENTU ERABILGARRIAK (IDAZKARITZA)