-2- Ikastetxea / Zerbitzuak


Kokapena / Localización

Idazkaritza / Secretaría

Garraioa 
Transporte

Jantokia / Comedor

Zer dago gaur bazkaltzeko? / ¿Qué hay hoy para comer?

Liburutegia / Biblioteca

Orientazioa / Orientación
(uribekostabhi.com erabiltzaileentzat soilik) / (sólo para usuarios de uribekostabhi.com)